فرم مشاوره سامره شاپ

مزایای چای سبز

چای سبز

date پنجشنبه 6 دی 1397

پژوهش ها نشان داده که اگر مصرف چای سبز را در برنامه خود داشته باشید مانع افزایش تری گلیسیریدشده و سلامت قلب را تضمین می کند.